Nej tak til Michaelskolen – Michael skolen er stadig Nej Tak

Nej Tak til Michaelskolen Michael skolen

Med sikker hånd skriver jeg det her indlæg.  Et mere privat af slagsen…

Fordi jeg ved at det er vigtigt at være børnenes advokat.

Jeg mener ikke det er rigtigt at tøve og tie, når der ikke langt herfra findes en skole der drives uforsvarligt.

Jeg siger Nej Tak til Michaelskolen Michael skolen

Fordi frygt ikke gavner indlæring

Fordi magtmisbrug skaber lavt selvværd og sætter dybe spor i barnesind såvel som voksne

Fordi psykisk vold er selvudslettende og hæmmer mennesker i deres udfoldelse

Fordi trusler ikke skal være en del af hverdagen

Fordi verbale tæsk også er vold

Fordi demokrati er en menneskeret i Danmark

Jeg siger nej tak

Fordi et trygt undervisningsmiljø må være et naturligt krav for alle børn i Danmark

Jeg siger Nej Tak til Michael skolen af hele mit hjerte og håber at mine egne børn med tiden kan tilgive det fatale valg jeg traf på vegne af deres skolegang for 8 år siden.

Dette indlæg er lukket for kommentarer. Det har været overvældende og dejligt, at så mange mennesker har haft brug for at komme i dialog – og på sin vis naturligvis også bedrøveligt.
På min blog har jeg fravalgt at publicere kommentarer, som med navns nævnelse har hængt lærer ud på Michaelskolen eller har haft for personlig karakter.
Dette uanfægtet bliver det et NEJ TAK til Michaelskolen herfra.

På Michaelskolen Michael skolen er der ikke et organ, hvor forældrene frit kan føre en debat endsige dialog – hvor har jeg mødt mange “frafaldne” som på afstand betragter dette “helt normale” og med fælles stemme siger: HVORDAN kunne jeg dog være så naiv og blind?

Læs f.eks. det særdeles kaotiske scenarie omkring generalforsamlingen foråret 2011, som med al tydelighed betoner min pointe omkring netop denne steinerskole: En formand (som i det officielle referat ikke ønsker genvalg); et repræsentantskabsmedlem, som i det efterfølgende nyhedsbrev udtrykker forundring over, at formanden blev væltet på generalforsamlingen (når der nu ikke har været rejst nogen kritik!); en tilsynsførende, som – helt utilstedeligt – blander sig i skolens organisation, ikke bare én men hele to gange, til trods for det helt specifikke mandat, en tilsynsførende jf. såvel friskoleloven som skolens vedtægter, er udstyret med; et valg, som underkendes (måske fordi det ikke var ”de rigtige”, der blev valgt?); et omvalg (hvor formanden, som jo altså ikke genopstillede – kan du følge med?) bliver valgt til formand…

Læg f.eks. mærke til, at det kaotiske optrin sker som følge af, at en kandidat melder sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden først at have tilkendegivet sig overfor det ”politiske apparat”.

Munter læsning – eller skræmmende virklighed

Følg dit hjerte – god vind.

Denne video fortæller det hele – Steiner elever “griner genkendende” – udenforstående undrer sig “Undskyld mange gange men det lyder VIRKELIG som en Lorteskole”.